Styrelse

Alla som ingår i en visningsgrupp är också ledamot i styrelsen.

Ordförande Kerstin Halldén
Sekreterare Mary Larsen
Kassör Lars Ydborn

Är du intresserad av att vara aktiv i Filmklubben? 
Ta då kontakt med oss vid filmvisning eller skicka ett mail till Varbergs filmklubb