Styrelse

Alla som ingår i en visningsgrupp är också ledamot i styrelsen.

Ordförande Martin Runevad
    tel. 0730 59 77 10
    e-post: info@varbergsfilmklubb.se
Sekreterare Gun Johansson
Kassör Lars Ydborn
 
 
Är du intresserad av att vara aktiv i Filmklubben?
Ta då kontakt med oss vid filmvisning eller skicka ett mail.