Syntolkning till "The Grand Budapest Hotel"

Wes Andersons Grand Budapest Hotel (Fox) är den allra första film som kan upplevas med syntolkning och talande text från premiären. Filmen ingår i ett av de många som test som vi genomför i regeringsuppdraget Tillgänglig Bio (www.sfi.se/tillgangligbio).

 

Instruktioner till dig som vill ta del avsyntolkning och talad svensk text till filmen Grand Budapest Hotel


För att ta del avsyntolkningen behöver du ha en Smartphone eller Ipad med tillhörande hörlurar.


Innan du kommer till biografen

Observera att du behöver internetuppkoppling för dessa moment.

Ladda ned appen”MovieReading” från Appstore

För att ladda nedfilmens syntolkning och talande text från appen behöver du göra följande:

a)I ”MovieReading” finns 4 ”flikar” längst ned.

b)Välj flik ”Settings”.

c)Under sektionen ”Settings”, välj Country = Sweden.

d)Välj sedan flik ”Market”.

e)Filmen ”Grand Budapest Hotel” ska laddas ned tregånger:

1.Audio description (för syntolkning) - Klicka på ”Audio description”för att ladda ned det ljudspåret

2.Spoken subtitles (för talad svensk text) - Klicka på ”Audiodescription” för att ladda ned det ljudspåret

3.Audio descriptionoch Spoken subtitles (för bådasamtidigt) - Klicka på ”Audio description” för att ladda ned det ljudspåret

Varje nedladdning kan ta ett par minuter. Filmen ”GrandBudapest Hotel” i tre versioner skall nu finnas i listan av filmer under fliken”My Movies”.


När du sitter i biografsalongen

Starta syntolkningoch/eller talad text till filmen: 

a)Ställ in Smartphone/Ipad på flygplansläge och kopplain hörlurarna.

b)Starta appen ”MovieReading”.

c)Välj flik ”My Movies” – vänta tills biograffilmenstartar.

d)När biograffilmen startar: Välj “Grand BudapestHotel med något av ljudspåren.

e)Det aktuella ljudspåret börjar spelas upp automatiskti synk med filmen ljud.


Knappen ”Sync” användsom man tycker att syntolkningen eller den talade svenska texten har kommit urfas.

Knappen ”Pause”kan användas för att pausa ljudet (vid tex toalettbesök).

Knappen ”Resume” eller”Sync” används för att starta om när man tryckt på ”Pause”.