Fortsatta problem...

Vi har de senaste dagarna haft fortsatta problem som gör att vi kan tvingas till snabba ändringar i programmet. På måndag bör vi kunna komma i kontakt med alla instanser för att förhoppningsvis lösa felen.


/ Bio Capitol